fredag 29 januari 2010

En jobbskapande arbetslinje

Idag har jag en ledarkolumn i Västerviks-Tidningen om nästa steg i en jobbskapande arbetslinje.

Ett tecken på återhämtning


Även om man inte ska stirra sig blind på opinionsmätningar så är det ingen tvekan om att DN/Synovates januarimätning känns lovande. Vänsterexperimentets övertag har halverats och Moderaterna går starkt framåt. Tyvärr har både Centerpartiet och Kristdemokraterna bekymmer men det gäller också för Vänsterpartiet. Socialdemokraterna verkar ha svårt att lyfta från sitt historiskt dåliga valresultat från 2006. Alliansen upphämtning kan vara ett tecken på att så fort politiska besked börja ramla in så ökar stödet för regeringen.

onsdag 27 januari 2010

Burka dök upp i debatten


Idag möttes de i Sveriges Radio för debatt igen. Den var, som tur är, längre än i söndagens Agenda. Debatten dem emellan var återigen väldigt artig men hettade till om sjukförsäkringen. Initiativet kom från Fredrik som både lyckades pressa och irritera Sahlin som hade svårt att försvara den skiss till sjukförsäkringsreform som de rödgröna är överens om.

Sammantaget finns det även mycket som talar för att vi närmar oss samma valrörelse som 2006. Arbete eller bidrag. Ansvar eller rödgrön röra. Den enda nyheten i debatten handlade om hur de ser på att bära burka. Lyssna på debatten här.

tisdag 26 januari 2010

Glädjande för SAAB!


Dagens besked om att Spyker tar över som ägare av SAAB från GM är verkligen glädjande. SAAB ges en fortsättning och de anställda kan se framåt. För hela regionen är det så klart ett viktigt besked även om stora utmaningar väntar. Maud Olofsson förtjänar också en eloge och särskilt mot bakgrund av hur kritiserad hon varit för sitt agerande. Idag kan vi konstatera att regeringens tydliga linje med att INTE äga bilföretag och värna skattebetalarnas pengar varit viktigt för att få fram en ny privat ägare till SAAB. Med Mona Sahlin som statsminister hade vi nog vid detta läge varit ägare till SAAB och framtidsutsikterna skulle ha varit klart sämre.

Debattutmaning till Raimo Pärssinen (S)

Käre Raimo Pärssinen,
 
Vi har alla här i Gävleborgs län upplevt en av de kallaste vintrarna på mycket länge.
 
Utöver pulkåkning och snöbollskrig för barnen har den senaste tidens mycket kalla vinterväder även åter satt energifrågan i fokus. Under riktigt kalla dagar har den inhemska elproduktionen inte förmått förse landet med den el som behövs. Följden har blivit att Sverige inte har klarat den egna elförsörjningen utan tvingats importera el från andra europeiska länder.

Det här är viktiga frågor som berör många människor, inte minst i Gävleborgs län. Mot den bakgrunden hoppas jag du håller med mig om att det är viktigt att de båda regeringsalternativen nu tydligt redovisar för väljarna hur man ser på Sveriges framtida energiförsörjning. Det vore oansvarigt att undanhålla viktig information för väljarna.
 
Alliansen är tydlig med att energiproduktionen i Sverige ska öka. Vi ökar den förnybara elproduktionen, höjer planeringsmålet för vindkraften och planerar för effekthöjningar i befintliga kärnkraftsreaktorer. Dessutom skapar vi möjligheter för ny kärnkraft att byggas. Med rätt förutsättningar kan miljövänlig svensk el bidra till att minska Europas omfattande beroende av kol och olja.

Ni Socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet deklarerat att ni vill avveckla Sveriges kärnkraft. Det är ett tydligt besked. Däremot har väljarna inte fått veta vilka reaktorer som ska avvecklas och när det ska ske. Jag tror att väldigt många människor i Gävleborgs län är intresserade av att få besked av er i de frågorna.

Nu måste den rödgröna oppositionen ta bladet ifrån munnen:
- Vilka kärnkraftsreaktorer är det ni vill stänga?
- När ska de olika reaktorerna avvecklas?
- Vad ska ersätta de 40 procent av Sveriges elproduktion som kärnkraften står för?
 
Frågorna är många och väljarna förtjänar tydliga svar. Utöver svar på ovanstående frågor hoppas jag att du har möjlighet att möta mig i en lokal debattutmaning om energifrågan.
 

Om sjukförsäkringen

Idag skriver statsminister Fredrik och Christina DN Debatt med anledning av sjukförsäkringsreglerna.

Före valet 2006 var svenskarna bland det mest sjukskrivna folket i världen. Över 200 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000. Antalet nya förtidspensionärer ökade därtill med hela 140 personer om dagen. Efter alliansen reformer har de passiva sjukskrivningstrenden brytits och det märks även i siffror. 100 000 färre sjuksrivna och 50 000 färre förtidspensionärer.

Oppositionen presenterade i förra veckan sin politik på området där aktiva insatser – vård, rehabilitering, regelbundna avstämningar, prövning mot arbetsmarknaden och tydliga mål om att se till varje människas möjlighet att komma tillbaka – ersätts med höjda passiva ersättningar. Vidare vill de införa en "58 års-gräns för förtidspensionering" som har många brister. En tydlig brist är att förslaget missar det faktum att det finns personer med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga. Det kan till exempel handla om allvarliga medfödda funktionshinder såsom cp-skador eller unga personer som fått allvarliga skador innan de hunnit träda in på arbetsmarknaden. Uppskattningsvis handlar det om cirka 1 000 personer per årskull. I dag får dessa först aktivitetsersättning och därefter sjukersättning.

Om 58-årsgränsen skulle bli verklighet kan dessa personer inte få sjukpenning då de saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). De kan heller inte ta ett anpassat arbete. Möjligen skulle de kunna få den nya partiella ersättningen. Om en person saknar SGI och är yngre än 58 år innebär detta att personen får maximalt en 75-procentig partiell ersättning, vilket ger 6 360 kronor per månad. Det innebär i så fall att dessa personer får sänkt ersättning med 2 120 kronor i förhållande till dagens lägstanivå om 8 480 kronor.

Detta måste Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu stå till svars för. Är det här vad som är avsikten med deras förslag till 58-årsgräns? Hur rimmar det i så fall med tidigare löften som getts i debatten om sjukförsäkringen? Oavsett vilket förstärker det bilden av en överenskommelse som är ogenomtänkt, otydlig och skissartad.

fredag 22 januari 2010

Näringspolitisk talesperson

Moderaternas partistyrelse har idag utsett mig till talesperson för företagande, entreprenörskap och näringspolitik. Det känns väldigt stimulerande och jag kommer nu att försöka höja vår närvaro i företagarfrågorna. Sverige har gått igenom en tuff period och det är nu helt avgörande att politiken fokuserar på jobbskapandet i företagen.

Nedan våra talespersoner:

Bistånd/utvecklingspolitik
Gunilla Carlsson, biståndsminister

Brottsbekämpning
Beatrice Ask, justitieminister

Ekonomi och skatter
Anders Borg, finansminister

Energi
Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot

Försvar
Sten Tolgfors, försvarsminister

Handelspolitik
Eva Björling, handelsminister

Integration/migration
Tobias Billström, migrationsminister

Infrastruktur
Jan-Evert Rådhström, riksdagsledamot

Internet/teknikutveckling
Henrik von Sydow, riksdagsledamot

Jobb och arbetsmarknad
Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister

Jämställdhet

Hillevi Engström, riksdagsledamot

Klimat/miljö/energi/mat
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot

Kultur (inkl idrott)
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister

Landsbygdens förutsättningar (jakt, jordbruk mm)
Bengt-Anders Johansson, riksdagsledamot

Företagande, entreprenörskap och näringspolitik
Tomas Tobé, riksdagsledamot

Pensioner, socialförsäkring
Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister

Sjukvård
Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd Stockholms Läns Landsting

Social- och familjepolitik, förskola
Ulf Kristersson, socialborgarråd Stockholm

Ungas vilkor (inkl bostad)
Oskar Öholm, riksdagsledamot

Skola (grundskola, gymnasium)
Margareta Pålsson, riksdagsledamot

Högre utbildning och forskning
Lars Hjälmered, riksdagsledamot

Utrikespolitik
Carl Bildt, utrikesminister

Äldre
Margareta B Kjellin, riksdagsledamot


Moderat välfärdspolitik


Idag skriver Fredrik och Per på DN Debatt om hur vi vill utveckla vår politik inom välfärdens område. Ett seriöst arbete för att lyssna på medarbetare i välfärden har genomförts och det kommer att fortsätta hela vägen fram till valet. Höjda löner och ökat inflytande är två prioriterade frågor.

tisdag 19 januari 2010

Pinsamt om sjukförsäkring

Sahlin har länge utlovat att vänsterexperimentet skulle återkomma med en "stor överenskommelse om sjukförsäkringen". I debatten har de hävdat att de är upprörda och att det finns stora problem med sjukförsäkringen som omgående måste åtgärdas. Resultatet av deras överenskommelse som presenterades idag? En lång utredning med inriktning på återgång till en situation där 140 människor förtidspensionerades varje dag. Pinsamt. Läs mer på min kollega Gunnar Axéns blogg.

måndag 18 januari 2010

Skänk pengar till Haiti


Rapporterna från katastrofen på Haiti är verkligen fruktansvärda. Gör en insats och skänk pengar här.

Om entreprenörskap på Newsmill

Idag skriver jag om entreprenörskap på Newsmill tillsammans med kollegorna i alliansreformgruppen för "Entreprenörskap och hållbar tillväxt".

Ansvarsfull energipolitik

Idag skriver jag om en ansvarsfull energipolitik i Aftonbladet.

Speldebatt i TV4I morse debatterade jag spelpolitik med Thorbjörn Björlund (V) i TV4. Ni kan kolla på debatten här.

fredag 15 januari 2010

Fler vegas-automater i fattiga områden


Metro rapporterar idag om att antalet Vegas-automater är fler i områden där människor har låga inkomster och där de sociala problemen är större. Bakgrunden är ett antal undersökningar jag låtit Riksdagens utredningstjänst göra. Jag kan bara återigen konstatera att det är ett lysande exempel på det hyckleri som sedan länge genomsyrat den svenska spelpolitiken. Anders Borg har föredömligt tagit Svenska Spel i örat under mandatperioden, och även låtit utreda spelpolitiken, men ännu har vi inte landat i en fungerande spelmodell för Sverige. Dags för omstart.

torsdag 14 januari 2010

Utvärdera utanförskap till euron


Kollegan Anna Kinberg Batra skriver idag på DN Debatt tillsammans med C och Kd att en utvädering av Sveriges utanförskap till euron ska göras under nästa mandatperiod. Det är klokt och riktigt. Läs den här

onsdag 13 januari 2010

M-politik för jobb och företagande

Idag rapportar SvD om ett antal förslag jag lägger fram till ny M-politik för jobb och företagande. Förslagen ingår i en rapport som i sin helhet kommer att presenteras inom kort och som tar sikte på viktiga reformer fram till år 2020. Vad tycker ni är viktigt för att stärka företagandet?

tisdag 12 januari 2010

EU behöver en ny tillväxtstrategi


Idag skriver jag på Europaportalen om att EU behöver en ny tillväxtstrategi bortom krisen och Lissabonstrategin.

Mer jobbskatteavdrag


Vid årsskiftet infördes det fjärde steget i jobbskatteavdraget. På denna länk kan du kontrollera hur mycket mer lönsamt att arbeta det blivit för dig sedan maktskiftet 2006.

måndag 11 januari 2010

Bloggen uppmärksammad

Idag uppmärksammas min blogg på TV4-reporten Anders Pihlblads blogg. Kul!

Socialdemokraterna byter åsikt

Idag skriver jag Politikerbloggen om Socialdemokraternas velande om både jobbskatteavdrag och a-kassa.

lördag 9 januari 2010

Ska äldreboenden få sälja alkohol?


I dagens Expressen får jag och en S-riksdagsledamot svara på frågan: "Ska äldreboenden få sälja alkohol?". Frågan bygger på en motion jag inlämnat till riksdagen och det visar sig att hela 92 % av Expressens läsare stödjer tanken. Jag anser att det är orimligt att vuxna människor inte själva ska kunna fatta beslut om att få dricka ett glas vin till middagen bara för att de bor på ett äldreboende. Ronny Olander (S), som också fick svara på frågan, är givetvis emot men tillägger generöst att kanske på en högtid som en 80-årsdag kan det gå för sig. Det är inget annat än att omyndigförklara människor.

fredag 8 januari 2010

Röda dagar

Ibland kan man tydligen göra politik av allt möjligt som när Gudrun Schyman nyligen anklagar alliansen för att antalet lediga dagar blir något färre under 2010. Det är givetvis trams att det beror på alliansen eftersom vi inte styr över när 1 maj, nationaldagen eller juldagen inträffar. Det är väl ok att Schyman försöker men det tragiska är att Sveriges största tidning, Aftonbladet, gör en nyhet av det. De ringde i helgen upp mig och ville få mig att klargöra hur glad jag var över att människor skulle få mindre ledighet, eftersom vi står upp för arbetslinjen. Den fällan gick jag dock inte i. . .

En balanserad rovdjurspolitik


Idag skriver jag och några kollegor en debattartikel på Politikerbloggen med anledning av den senaste diskussionen om vargjakten.