onsdag 31 mars 2010

Sänkt skatt för pensionärer


Idag skriver jag och riksdagskollegan Margareta B Kjellin, talesperson i äldrefrågor (M), om att alliansen gärna sänker skatten en tredje gång för landets pensionärer. Läs den här.

Gävleborg får stora infrastrukturinvesteringarGävleborg får kraftfulla satsningar som påtagligt stärker och bygger ut infrastrukturen i vårt län. Det gäller ostkustbanan och E4 genom länet men också den viktiga järnvägslänken Söderhamn-Kilafors och Gävle hamn som nu kan fullfölja den nödvändiga fördjupningen av farleden. Med den åtgärdsplan som regeringen igår tillkännagav så handlar om en nästan 40-procentig ökning för Gäleborg jämfört med förra planen! Detaljer presenteras på presskonferensen i Gävle och Söderhamn idag.

Ungdomssatsning

Idag har Alliansen presenterat en särskild satsning riktad till barn och unga. Satsningen består av tre delar: höjt flerbarnstillägg i barnbidraget om totalt 700 miljoner kronor, en särskild sommarjobbsatsning för skolungdomar på 100 miljoner kronor och en förstärkt satsning på sommarskolor med 20 miljoner kronor.

Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Det syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2-8 veckor under juni-augusti. Beräknas skapa ca 15 000 heltidsjobb.

Vad gäller sommarskolor fördubblas 2009 års satsning till 60 miljoner kronor. Det betyder att ytterligare 20 miljoner kronor skjuts till utöver de 40 miljoner kronor som redan avsatts för 2010. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet.

tisdag 30 mars 2010

P1 Morgon

I morse blev det debatt med PRO om pensionärernas ekonomi som ni kan lyssna på här. Nu sitter jag på tåget mot Gävle och har efter lunch presskonferens med alliansen om viktiga jobbfrågor.

Besök på SSAB


Igår besökte jag SSAB i Oxelösund tillsammans med kollegorna Staffan Anger och Peder Wachtmeister. Det blev en heldag med visning av hela fabriksområdet och diskussion om miljö- och energipolitik. För att SSAB ska fortsätta vara konkurrenskraftigt är det helt avgörande med en stabil energipolitik och där vore en snabbavveckling av kärnkraften helt förödande. För SSAB är det också en viktig framtidsfråga att de fortsätter arbetet med att minska sina koldioxidutsläpp.

lördag 27 mars 2010

Länsförbundsstämma
I helgen har Moderaterna i Gävleborg sin länsförbundsstämma. Det är riktigt roligt att se så många och engagerade moderater i Gävle. Stämningen är på topp och det är upplyftande att så många personer deltar i debatten. Vi har även haft en bra presslunch och imorgon besöker Fredrik Reinfeldt oss.

Under helgen ska vi avhandla frågor som bland annat berör en bättre kvalité i välfärden, få fler personer i arbete och en tryggare vardag för människorna i Gävleborg. Det märks att våra ombud och medlemmar längtar till valrörelsen. Det är bra fart och humöret är på topp.

Förbundsstyrelsen har även beslutat om följande målsättning och prioriterade valfrågor:

Prioriterade valfrågor:

1. Fler i jobb
2. Kvalitet i välfärden
3. Krafttag mot brott
4. En balanserad rovdjurspolitik
5. Mer kärnkraft för energitrygghet

Mål i valet:

1. Moderaterna ska utöka sin representation i riksdagen till tre mandat.
2. Ny majoritet i landstinget ska bildas med Samverkan Gävleborg som grund.
3. Moderaterna ska förbättra sitt valresultat i samtliga kommuner.

fredag 26 mars 2010

M föreslår Jobbhus

Under både högkonjunktur och lågkojunktur har frågan om matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare vuxit i betydelse. Ett bra matchningssystem gynnar inte bara företag som växer utan förkortar också den tid som människor befinner sig i arbetslöshet. När alliansen nu utvecklar politiken för nästa mandatperiod vill vi moderater att Arbetsförmedlingen utvecklas till Jobbhus.

Detta presenterade jag idag tillsammans med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i på Dagens Industris debattpölats. Vi besökte även under dagen Arbetsförmedlingen i Upplands Väsby.

Syftet med förslaget är är den enskilde, direkt efter kontakt med coach, ges vägledning till möjliga insatser, åtgärder och aktörer. Det samverkansprojekt som pågår där Arbetsförmedling och Försäkringskassa sitter i samma lokaler kan förstärkas ytterligare. Arbetsförmedlingen har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren men samtidigt kan inte en enskild myndighet tillgodose allas önskemål och behov. En mer effektiv matchning och ett minskat utanförskap förutsätter därför en bred uppsättning av aktörer och mer samordning med andra myndigheter.

Om förslaget:
Oavsett om en person är arbetslös, sjukskriven, förtidspensionerad eller av någon annan anledning inte kunnat delta fullt ut på arbetsmarknaden så ska de mötas av ett större individuellt stöd. Internetbaserade tjänster kan aldrig ersätta den personliga kontakten. Det behövs instrument som bättre kan avgöra vilken insats som en enskild behöver och en större samordning av olika aktörer. Syftet är att den enskilde omgående får en bedömning genom metoder för så kallad profiling och targeting som avgör vilka insatser som är rätt väg framåt.

För att detta ska bli framgångsrik krävs att olika aktörer som Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Almi, studievägledare med flera samordnas och gärna i gemensamma lokaler. Det skulle innebära en vidareutveckling av ett antal samverkansprojekt som för närvarande pågår i flera delar av landet.

Syftet är att den enskilde, direkt efter kontakt med coach, ges vägledning till möjliga insatser, åtgärder och aktörer. Att de ges tillgång till olika tjänster och aktörer beroende på vad som krävs för att han eller hon ska komma tillbaka till arbetsmarknaden. Incitament ska vara styrande så att insatser i huvudsak prioriteras för dem som står längst från arbetsmarknaden. Det är också av betydande vikt att denna reform innefattar ett ökat samarbete med arbetsgivare. Likväl som den enskilde kan ta del av bedömning och alla insatser och ett ökad utbud av aktörer på en plats har arbetsgivaren också en given knutpunkt att vända sig till för framtida rekrytering. Arbetsgivaren kan också få ett mer komplett stöd i det fall någon medarbetare varit sjuk och kan återgå inom ramen för en insats eller upphandlad tjänst.

torsdag 25 mars 2010

Bra gasellseminarium


Idag stod jag som värd för seminariet "Kvinna och entreprenör - hur kan vi få fler att ta steget?" i riksdagen. Det var ett bra och välbesökt seminarium.

Vi fick lyssna till tre kvinnliga gasellföretagare, Kristina Lindhe, VD för Lexington, Annelie Telford, VD för Debaser och Eva Weinefalk, VD för Human Search. De berättade om hur det kom sig att de blev entreprenörer och den resa det krävdes för att till slut bli en framgångsrik gasellföretagare.

De gav oss politiker många tips och råd på reformer de gärna såg på plats för att underlätta för att vi ska få fler entreprenörer. Det handlade bland annat om att fortsätta med regelförenklingarna och att göra det mer lönsamt att driva företag. De lyfte framförallt fram att fram det höga skattetrycket.

Efter det blev jag och min riksdagskollega Hillevi Engström, som är jämställdhetspolitisk talesperson, utfrågade. Dagens Industri var även på plats så förhoppningsvis kan läsa mer om det imorgon i den rosa tidningen. Det bloggas även om seminariet här.

Mycket ROT med Eneroth

Igår mötte jag Tomas Eneroth i nationell debatt i Norrköping. Det blev mycket debatt om RUT och ROT. Kolla in debattebn här.

onsdag 24 mars 2010

Nationell debatt med Eneroth (S)

Idag möter jag Tomas Eneroth, näringspolitisk talesperson (S), i en debatt om jobb och företagandets villkor. Debatten sker i Norrköping och jag ser fram emot att berätta om hur alliansen vill fortsätta göra det mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Inför debatten har jag skrivit en debattartikel på Politikerbloggen som ni kan läsa här:

måndag 22 mars 2010

Från Åredalen till Dublin

Torsdag till lördag var jag i Åre och på Tillväxtdagarna. "Vinters Almedalen" som blev döpt till Åredalen. Det var riktigt bra dagar och själv deltog jag i två panelsamtal om framtidens jobb och entreprenörskap. Kom till Stockholm i lördags kväll för att igår ta flyget till Dublin. Jag är här på utskottsresa och ska bland annat besöka Dublininstitutet. Detta blir den sista resan för ett tag. Skönt.

torsdag 18 mars 2010

AMS-åtgärder populära hos S

Återkommande kommer kritik mot att det erbjudas för lite arbetsmarknadsutbildningar på Arbetsförmedlingen. Visserligen kommer inte kritiken från arbetslösa utan från olika S-språkrör men även en del journalister verkar haka på. De verkar helt ha missat att vi menar att det offentliga utbildningssystemet är mest lämpat för att utbilda människor.

Vår utgångspunkt är att huvuddelen av utbildningarna ska vara inom det offentliga utbildningssystemet och inte inom arbetsmarknadspolitiken. Inom ramen för arbetsmarknadspolitiken bör det istället handla om kortare utbildningar exempelvis, CNC-operatörer eller yrkesförarutbildningar.

Min bild är att vi har ett brett stöd för detta, inte minst hos dem som är arbetslösa. Vi har gjort stora satsningar i det offentliga utbildningssystemet för att människor ska kunna förnya och fördjupa sina kunskaper så att de står bättre rustade att få ett nytt arbete. Det är bättre. Till exempel:

Antalet utbildnings- och omställningsplatser har förstärkts för 2010 med resurser motsvarande hela 180 500 helårsplatser. Det innebär bland annat:

- 30 000 fler praktikplatser
- 18 300 fler platser i yrkesvux/komvux
- 37 200 fler i jobb- och utvecklingsgarantin
- 54 000 fler i jobbgarantin för unga
- 10 000 fler platser på universitet och högskola
- 4 500 fler platser i yrkeshögskolan
- 40 000 platser i Lyft
- 6 000 fler med nystartsjobb m.a.a. fördubblad kompensation (

Dessutom finns det 38 000 fler platser för intensifierad förmedling med coachning. Att S gnäller om mer AMS-utbildning visar att de inte förnyat sin misslyckade arbetsmarknadspolitik.

tisdag 16 mars 2010

Har Sahlins omsvängning stöd?

I lördagsintervjun med Sahlin så meddelade hon att det inte längre var prioriterat att avskaffa undantaget i turordningsreglerna för småföretag. Det välkomnar jag och landets småföretagare men samtidigt ställer jag mig frågade till vad hennes besked verkligen betyder? Så sent som för två veckor sedan reserverade sig hennes partikollegor i arbetsmarknadsutskottet till förmån för att ta bort undantagen och Vänsterpartiet är inte beredd att släppa frågan. När vi röstade i kammaren fanns det ingen avvikelse från S som indikerade den nya Sahlin-linjen.

måndag 15 mars 2010

Alliansen


Idag har "Allians för Sverige" blivit "Alliansen" med en ny hemsida som ni besöker här. Anmäl ert engagemang. Vi behöver vara många för undvika att Sverige ska tas över av ett vänsterexperiment.

fredag 12 mars 2010

Svarar om kärnkraft

Svarar Narturskyddföreningen om kärnkraft i GD.

torsdag 11 mars 2010

Salem el Fakir


Den blir bara bättre och bättre.

onsdag 10 mars 2010

Lunch med entreprenörer

Idag arrangerade jag och partisekreterare Schlingmann en lunch med entreprenörer. Vi har gjort det tidigare också och det känns alltid lika nyttigt. Konkreta tips på vilka hinder politiken behöver undanröja och framför allt lite frisk luft från mämmiskor som ser möjligheter istället för problem. Mer sånt.

tisdag 9 mars 2010

På Newsmill

Idag skriver jag på Newsmill om krisen, fordonsindustrin och statens roll. Ni kan läsa den här.

fredag 5 mars 2010

Utredning om gårdsförsäljning


Idag berättar GD att regeringen tillsätter en utredning för att tillåta gårdsförsäljning. Det är en välkommen utveckling i en fråga som mer handlar om företagande och turism än om den svenska alkoholpolitiken.

torsdag 4 mars 2010

Får vi svar om ROT från S?

Efter en tids oklarhet så lämnade Mona Sahlin (S) som bekant till slut ett tydligt gemensamt besked att om de vinner valet så ska RUT-avdraget avskaffas. Detta är dock inte den enda jobbfråga som är hotad av de rödgröna utan de ger också oklara besked om ROT-avdraget.

Om detta har jag idag till TT efterfrågat ett gemensamt besked från de rödgröna, eller åtminstone ett besked från S, om och när de avser avskaffa ROT-avdraget nästa mandatperiod. Får jag inget svar så är det mer än talande för deras jobbfientliga politik. För mig är det en gåta att de anser att vi har råd att säga nej till jobb.

I övrigt så går dagarna snabbt här i New York. Många intressanta seminarium och spännande personer.

onsdag 3 mars 2010

V sänker skatten på bonusarIdag publicerar Politikerbloggen en rapport där jag påtalar Vänsterpartiets skattehyckleri. Vänsterpartiet har föreslagit att skatten på bonusar måste sänkas.

Ni kan läsa hela rapporten här.

tisdag 2 mars 2010

FN-konferensen igång

FN-konferensen är inriktad på frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter där Sverige givetvis är ett föredöme. Ledare för den svenska delegation är jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni som även talade idag på högkvarteret. Tyvärr hade vi endast två svenska stolar så vi andra fick leta upp tomma. Jag fick sitta på Haitis plats vilket kändes en aning olustigt.