tisdag 30 september 2008

Motionsskrivande

På fredag har vi intern deadline för att väcka motioner. Inser att det blir jobb dygnet runt nu om alla ska komma på plats.

I övrigt hade vi riksdagsgrupp idag och då blev jag och Cecilia Widegren invalda i förtroenderådet. Tack för förtroendet, kollegor!

måndag 29 september 2008

MåndagJag har haft en riktigt trevlig helg där den största överraskningen var ett två timmars träningspass med att lyfta vikter och springa på löpband. Har så ont i kroppen idag (andra dagen) att jag knappt kan röra mig. "Aj aj" har jag sagt minst 100 gånger sedan i morse...Men min vän Thomas, som tränar jämt, hävdar att det är ett gott tecken så det är bara att stå ut:-)

Idag är det återigen en skrivdag och jag har upptäckt att det fungerar utmärkt med ABBA på Ipoden samtidigt. "I have a dream.."

torsdag 25 september 2008

FRA-uppgörelse

Idag har en ny uppgörelse mellan allianspartierna för signalspaningen presenterats. Se presskonferensen

Mötesmaraton

De senaste tre dagarna har jag från morgon till kväll haft mötesmaraton med utskott, olika intresseorganisationer, statsråd, riksdagsgrupp, ambassadörer och företag. Väldigt många intressanta möten men väldigt lite tid för att läsa mail, blogg och svara i telefon. Men imorgon har jag iaf en helt MÖTESFRI dag så då äntligen blir det tid över för både artikel- och motionsskrivande.

måndag 22 september 2008

Palin och ClintonTvå starka kvinnor i amerikansk politik tillsammans. Kolla in!

Budgeten presenterad

Regeringen presenterade i dag budgetpropositionen för 2009 med reformer på sammanlagt 32 miljarder kronor med inriktning på att mildra effekterna av sämre konjunktur, varaktigt höja sysselsättningen och förstärka välfärden. Det handlari huvudak om tre områden:

- ett reformpaket för jobb och företagande,
- ett reformpaket för att rusta Sverige för framtiden,
- ett reformpaket för att förstärka välfärden.

Ett reformpaket för jobb och företagande
För att stärka arbetslinjen och öka arbetskraftsutbudet föreslår regeringen ett tredje steg i jobbskatteavdraget samt ett sänkt uttag av statlig inkomstskatt. Förslagen omfattar totalt 15 miljarder kronor. Med de tre stegen har cirka 97 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1 000 kronor i månaden.

Regeringen presenterar även ett företagsskattepaket som innebär att skatterna sänks med knappt 16 miljarder kronor 2009. Syftet är att stärka drivkrafterna till investeringar och nyanställningar i företagen. Bolagsskatten ska sänkas från 28 till drygt 26 procent och socialavgifterna ska sänkas med en procentenhet. Därtill minskar den administrativa bördan för företagen genom ett antal förenklingar som ett led i regeringens mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent till 2010.

För att stärka arbetet inom konkurrensområdet föreslås att medel avsätts för bl.a. en bättre fungerande offentlig upphandling samt arbete rörande konfliktlösning i situationer när offentlig och privat säljverksamhet bedrivs på samma marknad.

Regeringen föreslår därtill en satsning på entreprenörskapsutbildning inom högskolan.

Slutligen avser regeringen att förbättra integrationen och öka förutsättningarna för personer med utländsk bakgrund att få arbete. Mot denna bakgrund föreslås bl.a. att cirka 900 miljoner kronor avsätts för nyanländas etablering fr.o.m. 2010.

Ett reformpaket för att rusta Sverige för framtiden
För att stärka Sveriges konkurrenskraft och värna den framtida välfärden föreslår regeringen offensiva satsningar inom områden som förskola, forskning, infrastruktur och miljö. En omfattande satsning för att höja kvaliteten i förskolan innehåller bl.a. en utvidgning av den allmänna förskolan till att omfatta även treåringar, en barnomsorgspeng, ett förtydligande av läroplanen i förskolan samt stärkt fortbildning för förskollärare och barnskötare. Därtill föreslås bl.a. en särskild satsning på matematik, naturvetenskap och teknik, en utvidgning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, en förlängning av fortbildningssatsningen för lärare samt en förstärkt satsning på yrkesutbildningen.

Konkurrenskraftig forskning och innovationer som kan omsättas till produktion är viktiga förutsättningar för tillväxt. Forskningspolitiken ska upprätthålla och förstärka Sveriges roll som forskningsnation. En betydande satsning föreslås därför för att höja kvaliteten i svensk forskning och stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft för att därmed bidra till ekonomisk tillväxt. Totalt kommer resurstillskottet omfatta närmare 15 miljarder kronor fördelat på fyra år. Fokus ligger på forskningsområdena medicin, teknik och klimat.

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen föreslår mot denna bakgrund en omfattande närtidssatsning som tillsammans med den amortering som gjordes 2008 – som innebar att 1,3 miljarder kronor frigjordes – motsvarar ett årligt tillskott på drygt 5 miljarder kronor per år 2009 och 2010.

Vidare föreslår regeringen att anslaget för den s.k. miljöbilspremien ökas samt att 795 miljoner kronor avsätts för klimat- och energiåtgärder 2009. För 2010 och 2011 avsätts 1 070 miljoner kronor respektive 1 165 miljoner kronor för detta ändamål. Därtill föreslås fortsatta satsningar för att förbättra situationen i Östersjön och Västerhavet.

Ett reformpaket för att förstärka välfärden
Regeringen föreslår satsningar som ytterligare förstärker den svenska välfärden. Skatten för pensionärer ska sänkas. För en pensionär som har full garantipension men låg eller ingen inkomstpension sänks den årliga skatten med 2 300–3 500 kronor. Det samlade förslaget uppgår till cirka 2 miljarder kronor per år. Totalt berörs drygt 90 procent av landets pensionärer av reformen.

För att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla en väl fungerande psykiatrisk vård och omsorg, föreslår regeringen att ytterligare 650 miljoner kronor avsätts årligen under 2009–2011. Sammantaget satsas därmed 900 miljoner kronor per år under perioden. I syfte att skapa tydliga incitament och ytterligare stimulera landstingen att erbjuda patienter vård med god tillgänglighet satsas 1 miljard kronor per år fr.o.m. 2010 på en prestationsbunden vårdgaranti. Därtill föreslås att 1 miljard kronor satsas för en förlängning av den s.k. sjukvårdsmiljarden. Den syftar till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården. Ersättningarna avser prestationer utförda under 2009 och betalas ut 2010. Regeringen föreslår också ytterligare satsningar inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

Slutligen fortsätter regeringen satsningen på att minska brottsligheten och att skapa ett tryggare Sverige. Ökade resurser föreslås till bl.a. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården.

torsdag 18 september 2008

Uppgradera eller träna?Sedan i våras har jag haft en del problem med min rygg och jag förstår nu de som sa att efter du fyllt 30 år så går det snabbt utför. Det stämmer. Ack ack.

Men för att råda bot på detta har jag lyckats övertyga riksdagen om att ge mig ett höj- och sänkbart bord. Installerat till riksdagens högtidliga öppnande. Resultatet? En mycket glad Tomas som till och med övertygat sig själv om att han inte behöver träna för att få en bra rygg. Det är bara att uppgradera allt omkring dig:-) Hurra!

onsdag 17 september 2008

Lurade en kollega

Efter riksdagens öppnande igår blev det tyvärr för mycket jobb att hantera så jag skippade kvällen på konserthuset. 300 mail, en rejäl posthög och flera tunga ärenden på arbetsmarknadsutskottet idag försåg mig med jobb:-)

Idag har jag sprungit mellan möten men hann med en riktigt trevlig överraskningslunch. Min kollega Margareta B Kjellin har nyligen fyllt 60 år och vi var ett gäng som ville fira henne. Vi bestämde oss för en lunch med lite champgne som guldkant.

Men hur fick vi dit henne? Jo, jag sa till henne att DN ville göra en intervju med henne och mig. Journalisten sades vara intressad av allt vi åstadkommit på kort tid i riksdagen och vem kan inte stämma in i det?:-) Hon svalde det med hull och hår och idag så traskade vi iväg till Pontus by the Sea för DN-intervjun. Men där väntade ingen journalist utan något mycket trevligare i form av några vänner som sade: Grattis Maggan!

tisdag 16 september 2008

Riksdagens högtidliga öppnandeIdag gick tog jag med mig farmor på riksdagens högtidliga öppnande. Hon är verkligen en fantastiskt 92-årig krutgumma som både är smart och omtänksam. Mest spännande under dagen var annars Fredriks regeringsförklaring som han verkade riktigt sugen på att leverera. Han gick upp för tidigt i talarstolen till oppositionens stora glädje men han hade skäl. Den sammanfattade på ett bra sätt alliansregeringens fortsatta agenda för att sätta Sverige i arbete och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Det känns som att Fredriks politiska målmedvetenhet kan löna sig i höst mot en opposition som framstår som allt mer splittrad och förvirrad.

DN Debatt berättade partiledarna om ett tredje steg i jobbavdraget, höjd gräns för värnskatt samt sänkt bolagsskatt. Med detta besked känns det som att samtliga allianspartier fått igenom det som ansågs som viktigast för respektive parti. Kristdemokraterna lyckades med en generell skattesänkning för pensionärerna, centerpartiet med sänkt arbetsgivaravgift, folkpartiet med höga anslag till både skola och forskning, och slutligen moderaterna med att göra det mer lönsamt att arbeta och driva företag. Alliansen har förutsättning att må bra i höst förutsatt att FRA-frågan hanteras och att vi överlever en jobbig vecka när könsneutralt äktenskap ska tröskas igenom.

måndag 15 september 2008

Klar med dagen


Resolutiosförhandlingarna gick bra. Jag var iofs inte överens med fransmannen men det är rätt vanligt. Hann även med en diskussion om arbetsmarknad samt bistånd innan jag nu hastar iväg till flygplatsen med snabbkörande taxi. Blev en bra dag trots tråkig start med fel stad på flygbiljetten. Jag hade gärna stannat på arbetsmiddagen där den franska finansministern skulle delta men man kan inte hinna med allt...

OECD


Vi började med att diskutera finanskris, internationell ekonomisk avmattning och globalisering. Experter från OECD deltog vilket höjde nivån på diskussionen. Nu paus och sedan förhandling om resolution.

Då kör vi!


Kom i tid till mötet. Det innebär som vanligt att jag och den tyska ordföranden är först på plats. Snart kommer balterna och sedan centraleuropa. Sydeuropa brukar komma en haltimme sena ungefär. Kallas kulturskillnader:-)

Räddad av tåget


Hann precis hoppa på ett tåg från Bryssel till Paris! Skönt. Nu finns det faktiskt en realistisk chans att hinna till mötet. Jag har även fått tag på en flygbiljett hem ikväll från Paris istället för Bryssel:-) Måste nämligen hem för att imorgon delta på riksdagens öppnande där jag i år har med mig farmor Birgit.

Paris blev Bryssel


Idag har jag möte i Paris med högerpolitiker från f andra EU-länderna om arbetsmarknadspolitik. Tyvärr lyckades min resebyrå boka in mig på en flight till Bryssel istället vilket jag precis upptäckte:-( Kl. är 06.30 och jag går nu på planet mot Bryssel. Får resa vidare därifrån...

Snö


Var igår i Örebro och stötte på snö under en promenad i solen. Den hade visserligen producerats för något event men kändes ända som det definitiva tecknet på att kalla tider kommer. Snabbt.

söndag 14 september 2008

Hemvärnet är räddat!

Överbefälhavaren lade för tid sedan fram ett förslag om en kraftig besparing på Hemvärnet och en nedläggning av hela Gävleborggruppen. Sedan dess har jag och många med mig varit engaerad i att hitta en lösning på frågan. Igår kunde jag glädjande meddela personalen i Gävleborgsgruppen att det inte blir någon nedläggning och att Hemvärnet Gävleborg därmed är räddat! Bakgrunden är att regeringen fått ordning på Försvarsmaktens ekonomi och flyttar 2,3 miljarder materialanslag till förbandsverksamheten. Det blev en bra lördag.

fredag 12 september 2008

Stor satsning på infrastrukten


Idag presenterade vi från alliansen den närtidssatsning som sker på infrastrukturen och vad den betyder för Gävleborg.


Information nedan:
Regeringen har aviserat att 7,6 miljarder kronor kommer att avsättas för en särskild närtidssatsning under 2009 och 2010 för vägar och järnvägar. Tillsammans med de dryga två tidigare miljarder som avsatts för infrastrukturen uppgår närtidssatsningen till sammanlagt 10 miljarder kronor. Det innebär en rejäl satsning på rustade vägar och järnvägar också i Gävleborg.

Storleken på denna närtidssatsning kan jämföras med det befintliga anslaget för investeringar, som i 2008 års budget uppgår till 14 miljarder kronor. Regeringens satsning på investeringar i väg och järnväg under 2009 och 2010 innebär en kraftig förstärkning och är den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition.

För Gävleborgs län betyder detta bl a att dubbelspårsatsningen på Ostkustbanan Gävle-Sundsvall kan komma igång med ökad kapacitet och bättre framkomlighet för resenärer och gods. För Skutskär-Furuvik innebär närtidssatsningen på motsvarande sätt att utbyggnaden kan påbörjas och vara färdigställd redan 2012!

Sträckan Söderhamn-Kilafors är idag en järnvägssträckning som förbinder Ostkusbanan med Norra stambanan. Sträckan måste rustas upp i sin helhet för att trafiken till och från Norrland vid behov ska kunna utnyttja denna bana. Närtidssatsningen innebär att åtgärderna kan påbörjas 2009-2010 och slutföras efter 2010.

I närtidssatsningen på järnväg ingår också kapacitetsåtgärder genom Bergslagen, som syftar till att förbättra det viktiga godsstråket på järnväg som går från Gävle-Dala-området, genom Värmland, väster om Vänern, till Göteborg. Därmed kan transporter till och från regionens tunga industrier förbättras samtidigt som Gävle hamn får ett bättre läge.

På vägsidan kan E4-bygget Hudiksvall-Enånger fullföljas enligt tidplan. Mera pengar anslås för drift- och underhållsåtgärder på vägnätet. En särskild satsning på 400 milj kr görs på tjälsäkringsåtgärder och höjd bärighet i norra Sverige. Av detta beräknas ca 40 miljoner kr satsas inom Gävleborg. Särskilt betydelsefullt för vårt län, med mycket tunga transporter.

Genomförandet av de nu gällande investeringsplanerna för vägar och järnvägar är kraftigt försenade, inte minst därför att planerna redan från början var underfinansierade av den tidigare regeringen. Dessutom har investeringskostnaderna ökat kraftigt, till stor del beroende på att priserna i anläggningsbranschen stigit betydligt snabbare än i andra branscher.

Med dagens satsning tas viktiga steg framåt för att långsiktigt förbättra tillväxtförutsättningarna i vårt län. Tillsammans med den infrastrukturproposition som regeringen kommer att presentera om några veckor tar vi ansvar för vårt lands viktiga transporter. Det är framtidsinriktad politik för tillväxt, jobb och välfärd.

torsdag 11 september 2008

Debatt om brott och straff

Idag har jag debatterat straffskalor med riksdagsledamot Ulla Andersson (v) i SR Gävleborgs program "Fokus" kl. 15.40. Blev en rätt kul och het debatt. Jag är helt övertygad om att vi har ett brett stöd för vår politik med fler poliser, hårdare straff för våldsbrott samt mer resurser till domstolarna och kriminalvården. Att som vänsterpartiet driva en linje att ta bort två miljarder under tre år från rättsväsendet, införa halvtidsfrigivning och avskaffa livstidsstraffet känns väldigt främmande.

Sandviken med AUUnder två dagar har jag och riksdagskollegor från arbetsmarknadsutskottet (alliansen) varit i Sandviken. Hann både med studiebesök och och eget planeringsmöte. Igår besökte vi bland annat det privata jobbförmedlingsföretaget KFG som fått ett stort förtroende att som kompletterande aktör till arbetsförmedlingen hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Sveriges Radio Gävleborg och SVT Gävleborgs 19.15-sändning rapporterade om besöket.

onsdag 10 september 2008

Norrsundet

Igår besökte jag och riksdagskollegor från länet massafabriken i Norrsundet som i praktiken slås igen vid årsskiftet. Vi träffade elever och lärare från skolan, företagsledning och fack samt etableringskontoret. Även om detta utan tvekan är ett tungt besked för en ort som Norrsundet så glädjs jag över att så många nu arbetar för en ny framtid. Flera nya företagsetableringar är på gång in i området, skolan omprofilerar sig och ideella krafter arbetar för att lyfta orten.

måndag 8 september 2008

söndag 7 september 2008

Niagara och gränskontroll

Hann igår med en liten utflykt för att se Niagarafallen samt åka över gränsen till USA för lite shopping. Niagarafallen var en storslagen syn så länge du håller blicken mot dem. Bakom dig är det nämligen fullt med hotellkomplex och blinkande casinon. Man skulle kunna säga att kapitalismen visar upp sig från sin sämsta sida och har gått över en "tacky" gräns.

Att åka över till USA var tyvärr inte det lättaste. Gränskontrollen tog mitt pass och sedan tog det cirka två timmar innan de godkände mitt dagsbesök. Shoppingen var dock värt det:-)

Toronto

Jag har nu lämnat Ottawa och spenderat två dagar i Toronto. Man kan också säga att jag lämnat en sovande småstad till en vibrerande storstad. Ottawa är den lugnaste huvudstaden jag varit i och personligen gillar jag Toronto mycket mer. Mer folk och mer drag på alla plan. Mötena har varit fokuserade kring integration och i Toronto finns hela 90 befolkningsgrupper. Hela Toronto är en enda stor integration och en framgångsrik sådan enligt min mening.

fredag 5 september 2008

Tredje dagen

Idag fortsatte jag med att träffa utrikesdepartmentet och en tankesmedja. Hade även ett sista möte inplanerat med premiärministerns kansli som tyvärr fick ställas in. Det politiska läget med nyval ställde till det.

På TV:n just nu talar republikanernas presidentkandidat John McCains på deras konvent och han skulle få min röst om jag vore amerikan. Han skulle se till att USA inte inte stänger gränsen för frihandel med omvärlden och han inger dessutom ett förtroende som inte ens Barack Obamas lysande talteknik kan trumfa. Visst finns det absolut delar av republikanernas politik som jag inte instämmer i men "over all" så är McCain de bästa av de två kvarvarande. Go McCain!

torsdag 4 september 2008

Andra dagen

Så otroligt irriterande att det inte fungerar att lägga upp bilder på bloggen härifrån. Jag har tagit flera bra bilder men jag kanske kan få det att fungera hemma i Sverige igen.

Hade en intensiv mötesidag igår där samtliga möten var fokuserade kring områderna arbetsmarknad, migration och integration. Träffade arbetsgivarorganosationer, politiker och departementstjänstemän. Det finns flera intressanta idéer på både migratons- och integrationsområdet men vad gäller arbetsmarknad är det inte lika imponerande. Våra reformer som till exempel förändring av arbetslöshetsförsäkring, införande av jobbavdrag och nystartsjobb väcker stor nyfikenhet här.

I övrigt kommer troligtvis den konservativa minoritetsregeringen att utlysa nyval imorgon. Premiärminster Harper vill ha en majoritetsregeringen för att kunna driva en mer kraftfull politik och de har nog en god chans just nu med tanke på hur svaga liberalerna är här för tillfället. Nu väntar en ny dag med möten:-)

tisdag 2 september 2008

Första dagen

Flygresan gick väldigt bra men jag somnade tidigt på hotellet. De ligger sex timmar efter Sverige här så det blir en liten tidsomställning.

Började tisdagen med briefing på svenska ambassaden. Fortsatte sedan till deras motsvarighet till arbetsmarknadsdepartementet. Ett bra möte men samtidigt fick jag känslan av att vi under alliansregeringen redan genomfört de flesta av de reformer som nu diskuteras i Kanada.

Hann även med ett besök på deras parlament eller snarare slott. Otroligt vackert och väldigt brittiskt givetvis. Har tagit massor av bra bilder men jag lyckas inte publicera dem på bloggen tyvärr:-(

Ska nu iväg på middag hos ambassadören och där kommer jag att träffa ett antal ledamöter från konstitutionsutskottet som också är här denna vecka.

måndag 1 september 2008

Kanada


Har nu satt mig på flyg till Frankfurt. Morgontrött som framgår av bilden. Är på väg till Ottowa där jag kommer stanna fem dagar för olika möten innan jag åker vidare till Toronto. Blir min första resa till Kanada och jag ser verkligen fram emot det.