fredag 30 oktober 2009

Äntligen helg


Signar ut från Bryssel. Tror jag hinner somna innan flyget lyfter.

I Bryssel


Idag är det förhandlingar i Bryssel inför EPP-kongressen. Från Sverige började jag och Eva Gustavsson med att från start försöka styra undan trams. Än så länge har vi vunnit det viktigaste.

torsdag 29 oktober 2009

Kol utanför RosenbadIgår när jag skulle till möte på statsrådsberedningen fick jag gå in en annan väg än via huvudporten. Huvudentrén var nämligen täckt med 18 ton kol och Greenpeace-aktivister som framgår av bilden ovan. Att uppmärksamma politiker på angelägna frågor och att ibland använda okonventionella metoder är inget som stör mig. Jag ställer mig dock frågande till om inte Greenpeace gick över en gräns igår? Stockholms stads förvaltning fick ett extra städuppdrag för att Greenpeace skulle få ett antal mediaklipp. Men lyckades de verkligen med att nå fram med ett politisk budskap som förändrar verkligheten? Tveksamt.

onsdag 28 oktober 2009

Debatt om klyftor med Ulla Andersson (V)

Idag blev det debatt i lokalradion om sociala problem och klyftor med Vänsterpartiets Ulla Andersson. Debatten kan ni lyssna på här och den börjar ca kl. 15.40 in i sändningen.

S till val på gammal jobbpolitik

Idag skriver jag på Politikerbloggen med anledning av att S-kongressen inleds. Socialdemokraterna vill gärna ge sken av att en förnyelse ägt rum och att de numera sätter jobben främst. Konkreta förslag visar dock på motsatsen och en tydlig vänstersväng.

Sahlin skriver idag på DN Debatt om jobbpolitiken men föga överraskande presenteras inga konkreta förslag som ger stöd för retoriken. Socialdemokraterna behöver svara på frågorna:

1. Varför ska det bli mindre lönsamt att arbeta?
2. Varför ska det bli dyrare att anställa unga?
3. Varför ska företagen drabbas av högre skatter och mer byråkrati?

måndag 26 oktober 2009

torsdag 22 oktober 2009

En bra kyrka

Är nu på svensk mark igen ock kan konstatera att Kyrkomötet nu röstat ja till äktenskap även för samkönade par. Strålande!

onsdag 21 oktober 2009

Republikansk mediaVyn från Lincoln MemorialJeb Bush


Guvernör Jeb Bush talar om hur republikanska partiet behöver utvecklas. I talet berömmer han för övrigt det svenska friskolesystemet där vanligt folk, inte bara rika, får reell valfrihet att välja skola.

Michael Steele


Republikanernas ordförande Michael Steele talar. Så bra och han skulle lätt få min röst!

U.S. Capitoltisdag 20 oktober 2009

Tack för stöd!

Idag fick jag även besked från nomineringskommittén i Gävleborg om resultatet för medlemsprovvalet. Stort tack för allt stöd till er som röstat!

Resaultat medlemsprovval topp 5:

1. Tomas Tobé, 250 röster
2. Margareta B Kjellin, 160 röster
3. Lars Beckman, 97 röster
4. Ziita Eriksson, 93 röster
5. Birigtta Bjerkén, 77 röster

måndag 19 oktober 2009

Vita Huset


Fick äntligen en halvtimme över så jag hann se Vita Huset. Jag är nu en nöjd politikernörd:-)

Dick Cheney


F.d. VP Dick Cheney talar.

Koalitionsbyggande


Har precis varit ordförande för en arbetsgrupp om koalitionsbyggande.

I Washington


Jag är nu i Washington på konferens i tre dagar med International Democrat Union. Organisationen bildades av bl a Reagen, Thatcher och Kohl. Denna konferens bildades av Carl Bildt och är för unga ledare från hela världen. Totalt är 30 länder närvarande.

lördag 17 oktober 2009

Härliga lördag!


Njuter av ett par lediga timmar då jag hinner läsa tidningar ordentligt. Dagens SvD och DN och gårdagens kvällspress. Så avkopplande och helgmysigt!

Besvikelse och styrkebesked i Europavalet

Idag presenterar moderaternas Eftervalsanalysgrupp, där jag varit ordförande, en analys över valet till Europaparlamentet.

Vi anser att Europavalet både var en besvikelse och ett styrkebesked. Moderaterna nådde inte upp till sin fulla potential och hade svårigheter med vad som var huvudbudskapet. Samtidigt genomfördes en stark valrörelse med fler valarbetare mobiliserade än tidigare och mätningar visar att närmare 27 procent av väljarna hade röstat på oss om det varit ett riksdagsval. Det finns med andra ord viktiga lärdomar att dra och goda förutsättningar inför nästa års val.

Nedan presenteras eftervalsanalysgruppens 10 viktigaste slutsatser:

1. Målsättningarna med Europaparlamentsvalet uppnåddes men Moderaterna nådde inte upp till sin fulla potential.

2. Kampanjens budskap var otydligt och motiverade inte tillräckligt väl varför väljare skulle rösta på Moderaterna.

3. Kampanjen har bidragit till att förstärka bilden av Moderaterna som ett ansvarstagande parti.

4. Ett djupare utvecklingsarbete är nödvändigt för att analysera hur Moderaterna, som ett statsbärande parti, även kan vara attraktivt för unga väljare.

5. En kandidatdriven kampanj förutsätter en mer omfattande lansering av en toppkandidat som bär hela kampanjen i Europavalet 2014.

6. Personvalskampanjer är viktiga. Toppkandidaternas, de regionala kandidaternas och Anna Maria Corazza Bildts rikstäckande kampanj bidrog till att höja intresset för Moderaterna.

7. Valkampanjen är tekniskt väl genomförd med genomgående hög aktivitetsnivå runt om i landet jämfört med tidigare Europaval.

8. Sociala medier spelade större roll än tidigare valrörelser med ett överlag positivt utfall.

9. Spurtkampanjens budskap hade behövt förändras utifrån valrörelsens utveckling för att mer tydligt lyfta fram skälet att rösta moderat till Europaparlamentet.

10. Påminnelsekampanjen via SMS och telefon i slutspurten var en bra idé men det är värt att reflektera över huruvida vi ibland inte blir alltför fokuserade på teknik och metodik, snarare än att möta så många väljare som möjligt oavsett kanal.

Rapporten kan laddas ned här.

torsdag 15 oktober 2009

Vem lånar egentligen?I gårdagens partiledardebatt återkom givetvis Sahlin till S nya favorit: "Ni lånar till skattesänkningar". Det är faktiskt rätt komiskt. Själv har Sahlin högre underskott (dvs behöver "låna" medel i budgeten) och dessutom gör hon det med en politik som skulle öka arbetslösheten. Men framför allt så visar det också på en märklig syn på skattebetalarnas pengar. Sahlin menar att om de med låga och normala inkomster betalar in mindre skatt så är det att "låna" pengar. Det visar att hon helt missat vem som faktiskt betalar in skatter.

tisdag 13 oktober 2009

Alliansarbetsgrupp för företagande

Idag presenterade de borgerliga partiledarna tio arbetsgrupper som ska resultera i ett gemensamt valmanifest inför valet 2010. Jag kommer för moderaternas räkning att ingå i arbetsgruppen ”Entreprenörskap och tillväxt” och ser verkligen fram emot vårt arbete!

Sverige ska ha ett av världens mest företagsvänliga klimat och under nästa mandatperiod behöver mer göras för att det ska uppnås. Ni kan läsa mer om arbetsgrupperna här.

måndag 12 oktober 2009

Okritisk BodströmEfter Kalla faktas avslöjande igår om att flera riksdagsledamöter har dålig närvaro vid riksdagens voteringar så har Thomas Bodström hamnat i fokus. Personligen har jag stor förståelse för att partiledare, gruppledare och andra ledamöter med centrala uppdrag är frånvarande vid många voteringar. Det är naturligt och det vore orimligt om de vore helt låsta till riksdagens voteringstider. Samtidigt är det viktigt att ha respekt för uppdraget som riksdagsledamot och en del av utövandet är faktiskt att rösta. Vad gäller Thomas Bodström är det tveksamt om han verkligen har det? Att han varit frånvarande vid mer än hälften av voteringarna kan ifrågasättas med tanke på hur många olika engagemang som han har vid sidan av riksdagsuppdraget. Jag tillhör inte dem som inte anser att ledamöter kan ha det men det jag efterlyser hos Bodström är lite självkritik. Det är ingen tvekan om att han är en aktiv S-företrädare i debatten men ofta är det låg kvalitet i hans utspel. Han skjuter från höften och får ofta ta tillbaka vad han sagt. Kanske skulle det bli mer kvalitativt om han lade mer av sin arbetstid i riksdagen?

Sänkt skatt för pensionärer

Idag skriver jag och en partikollega i Arbetarbladet om att skatten sänks för pensionärer. Vi noterar att S gärna talar om att de vill sänka skatten för pensionärer men det gällde inte när de själva satt i regeringsställning.

lördag 10 oktober 2009

I Västerås om media

Idag har jag talat i Västerås på en flerlänskonferens om media. Ett sådant pass blir fungerar också som en utbildningsstund för mig själv. Jag har än så länge klarat mig från någon större kris medialt, men en vacker dag är den här och då känns det bra att kunna rafsa fram de råd som jag ger till andra.

fredag 9 oktober 2009

Föregångslandet Sverige

Idag har jag ledarkolumn i Västerviks-Tidningen där jag skriver om "Föregångslandet Sverige" och att vi behöver mer idédebatt i svensk politik.

torsdag 8 oktober 2009

Efter Laval

Idag har regeringen presenterat en lagrådsremiss som grundar sig på Lavalutredningen. De föreslagna åtgärderna innebär att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att fackföreningarna ska få vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal med ett utländskt företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. Förslaget innebär också att Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om svenska kollektivavtal som kan komma att bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige.

Det är bra att regeringen funnit en lösning som på ett välbalanserat sätt förenar den svenska arbetsmarknadsmodellen med gällande EG-rätt. Det går att behålla den svenska modellen och samtidigt respektera EG-rätten. Vi behöver inte införa system med lagreglerade minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal.

De nya förutsättningarna för stridsåtgärder innebär att de kollektiv¬avtalsvillkor som fackföreningarna tar strid för bland annat måste vara hämtade från ett svenskt centralt branschavtal och bara får reglera vissa områden - exempelvis lön, arbetstid och semester. Fackföreningarna måste också ta hänsyn till att de utstationerade arbetstagarna redan kan ha villkor som lever upp till en svensk standard, exempelvis enligt ett utländskt kollektivavtal.

onsdag 7 oktober 2009

Talat i Stockholm


Ikväll talade jag för 200 moderata kandidater i Stockholm om vår ekonomiska politik. Totalt ska Stockholm utbilda hela 1000 kandidater inför nästa val. Imponerande!

tisdag 6 oktober 2009

Drar ned rullgardinen över Gävleborg

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har idag presenterat sina budgetförslag för år 2010. Det står nu klart att vänsteroppositionen saknar en sammanhållen jobbpolitik och istället för fram förslag som både riskerar statsfinanserna och jobben. För Gävleborg är det som att dra ned en rullgardin med tanke på att vi har landets högsta arbetslöshet. Miljöpartiets förslag om 2 kronor höjd bensinskatt är också direkt skadlig för länet.

I de lagda budgetförslagen har Lars Ohlys inflytande över vänsteroppositionen blivit mycket tydligt. Socialdemokraterna girar nu till vänster med krav på omfattande skattehöjningar för vanligt folk och en nedmontering av arbetslinjen.

Oppositionen som helhet vill införa en särskild LO-skatt som innebär att låg- och normalinkomsttagare kommer att få betala mer i skatt. För ett vårdbiträde innebär S-förslaget en sammantagen skattehöjning på 11 000 kr under nästa mandatperiod. Med Vänsterpartiets förslag kommer skattehöjningen att bli närmare 70 000 kronor.

Oppositionens sammantagna försvagningar av arbetslinjen samt skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare och företag leder till att cirka 40 000 jobb försvinner på kort sikt. Eftersom de inte tar med effekterna av detta i sina beräkningar blir deras budgetar i praktiken underfinansierade med 10-15 miljarder kronor. Därmed lånar de till arbetslöshet.

Därutöver medför Socialdemokraternas budgetförslag att det skulle bli svårare för unga människor att få fotfäste på arbetsmarknaden. S-förslaget skulle innebära att kostnaderna för att ha ungdomar anställda i ett slag höjdes med närmare tio miljarder kronor.

På längre sikt blir effekterna än mer dramatiska. En sämre fungerande ekonomi med oppositionens förslag riskerar att leda till cirka 100 000 i lägre sysselsättning.

måndag 5 oktober 2009

Debatt i LO-Tidningen

I LO-tidningen svarar jag och kollegan Hillevi Engström LO:s chefsekonom Lena Westerlunds kritik av regeringens politik. Hon ger ett genmäle direkt och uppenbarligen träffade vi en öm tå med tanke på hur starkt hon reagerade.

torsdag 1 oktober 2009

Sur på mötet

Mötet idag var så där. Ordförande och vice ordföranden för arbetsgruppen var inte särskilt överens sinsemellan, vilket skapade lite oreda. Vidare blev jag för en gångs skull rätt sur. Det dokument vi förhandlade om ska bli en resolution på en kommande EPP-kongress och handlar om den finansiella krisen. Ett flertal bra förslag till vad som behöver göras, och som inte ska göras av regeringar, finns med. Men när en viss person började raljera över Anders Borgs åsikter om bankers bonusar så blev jag faktiskt riktigt arg. Jag köper att man inte behöver vara överens om alla tag men att på detta sätt försöka förminska frågans betydelse i debatten köper jag inte. Blev väldigt sugen att använda Beas ”Håll käften” men valde istället att vara lite mer smidig i sann ordförandeskapsanda:-)