måndag 30 augusti 2010

torsdag 26 augusti 2010

Jobbmanifestet presenterat!

Nu har vi presenterat vårt gemensamma valmanifest - Jobbmanifestet. Det är ett resultat av ett mycket omfattande arbete. 11 reformarbetsgrupper har diskuterat och fött fram idéer kring utmaningarna för nästa mandatperiod. I möten med människor har tankar lyssnats in kring samhällsproblem och möjligheter i Sverige. Allt detta och mycket annat har sedan legat till grund för valmanifestets innehåll.

Vi har haft ett antal tydliga ingångsvärden: Vi ska fortsatt sätta jobben först. En politik för arbete ska vara vårt huvuduppdrag. Vi ska ta ansvar för Sveriges ekonomi och uthålliga statsfinanser. Om detta kan vi inte kompromissa.

Vi ska också genom en fortsatt och förstärkt utbildningspolitik rusta Sverige för framtiden. Vi ska prioritera kvalitetshöjande reformer inom viktiga välfärdsverksamheter. Sedan, därefter, öppnar vi för angelägna skattelättnader.

Valmanifestet heter ”Jobbmanifestet” och innehåller en offensiv, ansvarsfull och tydlig jobbpolitik för kommande mandatperiod. Fler människor måste få komma in på arbetsmarknaden och känna glädjen av arbetskamrater och att stå på egna ben. Den sysselsättningsuppgång som vi nu ser måste vårdas och förstärkas. Politiken är här helt avgörande.

Vår jobbpolitik för nästa mandatperiod vilar på fem tydliga ben:
1. En ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterar välfärdens kärna
2. Det ska löna sig att arbeta
3. Fler och växande företag
4. Utbildningsinsatser som rustar för arbetsmarknaden
5. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att förmedla jobb

Med rätt politik blir jobben fler, med fel politik bryts den uppgång vi ser och arbetslösheten blir permanent.

Jobbmanifestet tydliggör alternativen i valet. Alliansens utvecklar arbetslinjen för jobb åt fler och mot vår arbetslinje står de rödgrönas bidragspolitik.

Vi har haft som mål att valmanifestet ska vara minst lika omfattande som inför förra valet. Det vi enats om når upp till den ambitionen. Valmanifestet täcker in alla politikområden från jobb och företagande till infrastruktur, klimat och kulturen. Det innehåller uppgifter och reformer för en hel mandatperiod och mer därtill.

Nu har vi presenterat vårt manifest – jobbmanifestet. Nu väntar de rödgröna. Sedan avgör väljarna. Arbete står mot bidrag. Ansvar mot mer till alla. Vårt fokus på utbildning och kunskap eller flum och förvaring.

onsdag 25 augusti 2010

Debatt hos Företagarförbundet


Ikväll arrangerade Företagarförbundet en väldigt trevlig och viktig debatt om näringspolitiken. Alliansens jobbskapande arbetslinje stod mot rödgrönas bidragslinje även i företagarpolitiken.

Grön rehabilitering
Idag presenterade socialförsäkringsminister Christina Husmark-Persson en satsning på mer grön rehabilitering. Vi besökte Wiij trädgårdar och Ockelbo där utspelet var varmt välkommet!

tisdag 24 augusti 2010

Nytt jobbpaket

Idag har Alliansens presenterade huvudinriktningen för reformer och förstärkningar inom företagande, entreprenörskap och innovation under nästa mandatperiod.

Bland förslagen finns sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen till samma nivå som för livsmedel. Fortsatt satsning på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare. Inom energi och klimat föreslås satsningar på miljöteknik och energiforskning.

Totalt innebär de skarpa förslagen satsningar på företagande, entreprenörskap och innovation på 2,45 miljarder kronor 2011-2014. Reformambitionen om att sänka tjänstemomsen är en satsning som motsvarar 5,6 miljarder kronor.

En rad viktiga reformer har genomförts under mandatperioden som förbättrat näringsklimatet och stärkt Sverige som företagarnation.

Alliansregeringen har målmedvetet sänkt skatterna för företagare och på företagande, sänkt kostnaderna för att anställa, förbättrat trygghetssystemen och minskat regelbördan för företagen. Vi har också öppnat fler delar av ekonomin för entreprenörer. Med dessa förslag tar vi ytterligare steg för fler jobb och företag.

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta. Ett land där fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. För jobben, tillväxten och en positiv utveckling i hela vårt land är det centralt att befintliga företag växer och att nya skapas.

Demonstration för RUT-avdraget


Igår besökte jag Linköping och träffade entreprenörerna Ulrik Hollman och Christoffer Sjögren på RUT-företaget Städarna samt Carina Eldåker på Livskomfort.

De berättade om att många av deras medarbetare kom direkt från arbetslöshet när de anställdes. Ulrik Hollman berättade att en av deras mest betydelsefulla medarbetare hade varit arbetslös i hela 10 år och för honom är det en gåta att ingen anställt henne tidigare. Hos Livskomfort är det så många som drygt hälften av de anställda som rekryterats sedan alliansen införde RUT-avdraget.

Inget av företagen har förberett några varsellistor, som många andra RUT-företag, men berättade samtidigt att det finns en stor oro både hos dem och i övriga branschen. Avskaffas RUT-avdraget så kommer uppdragen att minska och därmed antalet jobb. De har svårt att förstå varför en reform som ger vita jobb, och som långsiktigt är självfinansierande för staten, skulle kunna tas bort.

Carina Eldåker tycker att RUT-frågan är så pass viktig att hon och andra företag i branschen i lördags arrangerade en demonstration till försvar för RUT. Många medarbetare deltog och gjorde sina röster hörda för att deras jobb ska få vara kvar. Carina hoppas nu att kampanjen sprids över hela landet för att väljare ska veta vad som står på spel.

I valet den 19 september står nya jobb mot en ökad arbetslöshet. Det borde vara ett enkelt val.

onsdag 18 augusti 2010

Fordonsindustrins framtid

I dag har jag och vår forskningspolitiske talesperson Lars Hjälmered presenterat rapporten "Vänsterpartiernas hot mot fordonsindustrin". Vi besökte Trollhättan, Färjelanda, Essunga och Skövde.

Rapporten tydliggör vad som står på spel för fordonsindustrin i höstens val. I september 2010 står två tydliga alternativ mot varandra. Vänsterpartierna går till val på förslag som kraftigt kommer att försämra den svenska fordonsindustrins förutsättningar. Det handlar framförallt om fyra områden:

* Införd kilometerskatt
* Avvecklad kärnkraft
* Strypta forskningsanslag till fordonsindustrin
* Bristfälliga infrastruktursatsningar

Vår politik syftar istället till att förbättra fordonsindustrins villkor och långsiktigt trygga viktiga arbetstillfällen. Vi vill under nästa mandatperiod arbeta vidare för en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri med jobb och tillväxtmöjligheter.

Rapporten kan ni ladda ned här.

tisdag 17 augusti 2010

Dörrknackning i Ljusdal
Då var det dags att knacka dörr igen. Ikväll i Ljusdal med den unga kf-kandidaten Pontus Sjölund.

måndag 16 augusti 2010

Surströmming
Idag måndag blev det arbetsplatsbesök i Bollnäs hos RUT- och ROT-företag. Sedan upp till Hudik för hälsingetidningars surströmmingstest. 16 olika smaker och resultatet presenteras på torsdag.

fredag 13 augusti 2010

MUF-TV "Sverige Jobbar"

Igår hade jag äran att vara med i MUF:s TV-program "Sverige Jobbar". Kolla gärna in det här.

tisdag 10 augusti 2010

Dags för dörrknackning
Då var det dags för dörrknackning i Bomhus!

måndag 9 augusti 2010

Blandad kompott

Idag är det en blandad kompott i media. Arbetarbladet har gjort en personlig intervju som ni kan läsa här, Ekot försöker spela upp konflikt om minerallagen och jag skriver på SVT Opinion att Rot-avdraget står på spel i höstens val.

söndag 8 augusti 2010

lördag 7 augusti 2010

Valupptakt i Gävle

Idag har vi samlats i Gävle för valupptakt. Bra stämning och vi är redo att måla i hela länet blått!

fredag 6 augusti 2010

Nu börjar vi!
Idag inleder jag och min politiska sekreterare Niklas vår turné. Den kommer att pågå varje dag till och med valdagen den 19 september. Se denna bild som en "före-turnén-bild". Idag har vi kört pressträff om ungdomsjobb i Gävle och det gick bra. Kolla in SVT:s inslag här.

torsdag 5 augusti 2010

Fler får jobb!

Idag har SCB presenterat arbetskraftsundersökningen för juni 2010. Sveriges starka ekonomiska tillväxt börjar återspeglas också på arbetsmarknaden. Trenden håller i sig: sysselsättningen fortsätter att stiga gradvis, samtidigt som statistiken visar att arbetslösheten har slutat att öka. Arbetskraftsundersökningen visar att det relativa arbetslöshetstalet uppgår till 9,5 procent, antalet arbetslösa minskar.

De positiva signaler som vi har sett de senaste månaderna börjar nu ge avtryck i sysselsättningen. Fler kommer i arbete och det indikerar att Sverige ser ut att förhindra ”jobblös tillväxt”. Företagens återhämtning är glädjande men fortfarande råder stor osäkerhet eftersom stor del av vår industri är exportberoende.

Höstens val utgör ett viktigt vägskäl för hur snabbt Sverige och företagen återhämtar sig fullt ut efter krisen. Det är viktigt att de svenska företagen ges lugn och ro i sin återhämtning. De rödgrönas hot om återinförd förmögenhetsskatt, införande av kilometerskatt och höjda arbetsgivaravgifter vore en kalldusch för industrin. Alliansen ger företagen långsiktiga spelregler och är inte beredda att riskera återhämtningen med höjda företagsskatter.

onsdag 4 augusti 2010

Nej till kilometerskatt

Idag skriver jag tillsammans med M-kollegorna Margareta B Kjellin, Lars Beckman och Ziita Eriksson i GD om kilometerskatten. Vår artikel är en uppföljning på att fyra företagsledare inom länets åkerinäring givit uttryck för stor oro över vad en införd kilometerskatt för dieseldrivna fordon skulle betyda för Gävleborgs län. En införd kilometerskatt för tung trafik, kombinerat med de rödgrönas förslag om ökade drivmedelspriser för alla, skulle påverka vårt län mycket negativt.

Skillnad i skolpolitiken

Igår hade de rödgröna gemensam valupptakt i Gävleborg och valde att fokusera på skolan. De har med nöd och näppe blivit överens om att vara för betyg, inte avskaffa läxor och att öka lärartätheten.

Jag kommenterade det igår för lokalradion och kunde kostatera tre viktiga skillnader i skolpolitiken:

1. Vi vill föräldrar tidigare ska få reda på hur det går för deras barn i skolan genom skriftliga omdömen och nationella prov.

2. Vi vill ha mer ordning och reda genom att skolor ska ha rätt att flytta mobbare och genom att skolk ska kunna skrivas in i betyget.

3. Vi säkrar satsningar på skolan genom att prioritera det före bidragshöjningar.

måndag 2 augusti 2010

Back in business


Jag är nu tillbaka ordentligt efter en härlig resa till Kalifornien. Idag går dagen mest till reseplanering och produktion av valmaterial.

I lördags deltog jag i Prideparaden och MUF hade verkligen gjort ett kanonjobb så att vi var många moderater på plats.